ΤΜΗΜΑ SERVICE - ΦΑΝΟΒΑΦΕΙΟ

Η εξυπηρέτηση μετά τη πώληση αποτελεί βασική προτεραιότητα για εμάς. Για το λόγο αυτό αναζητούμε έμπειρους τεχνικούς που θα στελεχώσουν το τμήμα After Sales της Auto Marin.
Προσφέρουμε το ανταγωνιστικότερο περιβάλλον στο τομέα του Service, με συνεχή σεμινάρια και συνεργασία με τους κορυφαίους του χώρου.


Τεχνικός Σύμβουλος:

Απαραίτητα Προσόντα:
 •   Από 25 ετών
 •   Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανολογίας
 •   Τεχνική εκπαίδευση (εργοδηγού)
 •   Εμπειρία στον τομέα της αυτοκίνησης
 •   Ικανότητα επικοινωνίας
 •   Ικανότητα συνεργασίας
 •   Οργανωτική ικανότητα
 •   Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Προσφέρονται:
 •   Μισθός & Bonus
 •   Δυνατότητα εξέλιξης
 •   Διαρκής εκπαίδευση
 •   Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας

Μηχανικοί:

Απαραίτητα Προσόντα:
 •   Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής
 •   Γνώση Τεχνολογίας Τοποθέτησης Υγραερίου
 •   Άνω του 21 έτους
 •   Τεχνική εκπαίδευση
 •   Προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
Προσφέρονται:
 •   Μισθός & Bonus
 •   Διαρκής εκπαίδευση
 •   Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας

Αποθηκάριος:

Απαραίτητα Προσόντα:
 •   Από 25 ετών
 •   Μέση Εκπαίδευση, Τ.Ε.Ι ή τεχνικής σχολής
 •   Γνώση Η/Υ & Αγγλικής Γλώσσας
 •   Εμπορικές και τεχνικές γνώσεις
 •   Ικανότητα επικοινωνίας
 •   Οργανωτική ικανότητα
 •   Ικανότητα συνεργασίας
 •   Υπευθυνότητα
 •   Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση(άνω των 5 ετών)
Προσφέρονται:
 •   Μισθός & Bonus
 •   Διαρκής εκπαίδευση
 •   Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας

Φανοποιό:

Απαραίτητα Προσόντα:
 •   Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής
 •   Άνω του 21 έτους
 •   Τεχνική εκπαίδευση
 •   Προϋπηρεσία 5 ετών σε αντίστοιχη θέση
Προσφέρονται:
 •   Μισθός & Bonus
 •   Διαρκής εκπαίδευση
 •   Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που δείξατε για να εργαστείτε στην Auto Marin.
Σας διαβεβαιώνουμε ότι στα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.