ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Απαραίτητα προσόντα:
  •   Πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι.
  •   Γνώση Αγγλικής Γλώσσας/ Επίπεδο Proficiency
  •   Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Επίπεδο ECDL
  •   Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση άνω των 5 ετών
  •   Ικανότητα επικοινωνίας
  •   Οργανωτική ικανότητα
  •   Δυνατότητα μετακίνησης

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που δείξατε για να εργαστείτε στην Auto Marin.
Σας διαβεβαιώνουμε ότι στα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.