ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Υπεύθυνος Διαχείρισης Στόλου:

Απαραίτητα Προσόντα:
  •   Γνώσεις Μηχανολογίας
  •   Γνώση Η/Υ
  •   Τεχνική Εκπαίδευση
  •   Ευχέρεια στην επικοινωνία
  •   Οργανωτικότητα
  •   Ευρύ φασμα γνώσεων στο χώρο του αυτοκινήτου
Προσφέρονται:
  •   Μισθός & Bonus
  •   Διαρκής εκπαίδευση
  •   Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που δείξατε για να εργαστείτε στην Auto Marin.
Σας διαβεβαιώνουμε ότι στα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.