Εγγύηση Σκουριάς

Η Auto Marin σας δίνει εγγύηση για την ποιότητα του αμαξώματος και ιδιαίτερα για τη διάτρηση (σκουριά) αυτού για 36 μήνες από την ημερομηνία αγοράς.
Όταν λέμε «σκουριά» εννοούμε την καταστροφή και μόνο της λαμαρίνας από αυτή, την οποία έχουμε υποχρέωση να επισκευάσουμε. Εξαιρείται η διάβρωση λόγω αλμύρας ή παραμονής κοντά σε θάλασσα.